The Standard Central Park – Mã căn: SBD 10.02

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 3,700,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 224
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 9.10

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 4,700,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 209
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 6.10

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 4,200,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 209
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 5.11

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 4,200,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 209
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 4.07

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 4,500,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 209
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 3.52

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 4,600,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 205
 • Nhà phố

The Standard Central Park – Mã căn: SBD 2.09

The Standard Central Park, Tân Phước Khánh 10, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
 • Từ 5,200,000,000VNĐ
 • Giương: 4
 • 209.04
 • Nhà phố

Compare listings

Compare